Álláspályázat - falugondnok

Gánt Község Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Gánt Község Önkormányzata

falugondnok

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8082 Gánt, Hegyalja u. 25.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények feladatairól szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben, a falugondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendeletben, valamint a szakmai programban előírt feladatok ellátása. Óvodás, kisiskolás korú gyermekek szállítása, igény szerint a település lakosainak egészségügyi intézménybe szállítása, hivatalos ügyek intézésének segítése, anyag- és árubeszerzés az önkormányzat és intézményei számára, település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése, önkormányzati gépjármű vezetése, állagának megőrzése, takarítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú végzettség
 • B kategóriás jogosítvány
 • Falugondnoki képzés elvégzésének vállalása 1 éven belül

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • falugondnoki alapképzés meglépe
 • helyismeret
 • német nyelv társalgási szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata,
 • gépjárművezetői engedély másolata,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás az igénylésről
 • a pályázó nyilatkozata a falugondnoki képzés 1 éven belüli elvégzésének vállalásáról
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a személyes adatait megismerjék és kezeljék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Gánt Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8082 Gánt, Hegyalja u. 25.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G/579-1/2022., valamint a munkakör megnevezését: falugondok.
 • Elektronikus úton Krausz János polgármester részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a képviselő-testület dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: