Lakossági felhívás házszámok kihelyezésére

 

Felhívom azon ingatlantulajdonosok figyelmét, akik még nem tettek eleget házszámtábla kihelyezési kötelezettségüknek, hogy a tulajdonukban, illetve használatukban álló lakóházas ingatlanok utcafronti épületrészén vagy a közterülettel határos kerítésen a

házszám jelzésére szolgáló táblákat haladéktalanul szíveskedjenek kihelyezni!

A házszámok kihelyezését Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. január hó 1-től fokozottan ellenőrzi.

A házszámtábla kihelyezésének szabályait Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatásáról és a házszámozás rendjéről szóló 6/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 12-14. §-a  az alábbiak szerint szabályozza.

Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlant a megfelelő házszámtáblával ellátni, és a  karbantartásáról a saját költségén gondoskodni. A tábla kihelyezését a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 30 naptári napon belül, a szükséges cserét a hiány vagy megrongálódás észlelésétől számított 15 naptári napon belül a tulajdonos köteles elvégezni.

A házszámtáblát a házzal szemben állva, közterületről, illetve a magánútról jól látható helyen, a házfalra vagy a közterülettel határos kerítésre kell elhelyezni.

 A házszámtáblán a ház számozásán kívül a közterület neve is szerepelhet, más szót vagy szöveget szerepeltetni tilos. A házszámozás tábláján a közterület elnevezése nem térhet el az önkormányzat határozatában szereplő névtől.

A nem valóságos állapotnak megfelelő, hiányzó, vagy nem a megfelelő módon kifüggesztett házszámtáblák pótlására, lecserélésére a jegyző a tulajdonost kötelezheti.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a házszámtábla kihelyezése nemcsak kötelezettség, hanem mindenki felelőssége is, mert ezzel segíthetik többek között az Országos Mentőszolgálat, a Tűzoltóság, a Rendőrség, a Magyar Posta munkáját.

Bízom benne, hogy a felhívásnak eleget tesznek és nem kell intézkedni a fenti szabályok figyelmen kívül hagyása miatt a kötelezés elrendelése érdekében!

                       

Csákvár, 2022. december 13.

 

                                                                                                          Kertészné dr. Tuska Tünde sk.

                                                                                                                        jegyző