Lakossági felhívás házszámok kihelyezésére

 

Felhívom azon ingatlantulajdonosok figyelmét, akik még nem tettek eleget házszámtábla kihelyezési kötelezettségüknek, hogy a tulajdonukban, illetve használatukban álló lakóházas ingatlanok utcafronti épületrészén vagy a közterülettel határos kerítésen a

házszám jelzésére szolgáló táblákat haladéktalanul szíveskedjenek kihelyezni!

A házszámok kihelyezését Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. január hó 1-től fokozottan ellenőrzi.

A házszámtábla kihelyezésének szabályait Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatásáról és a házszámozás rendjéről szóló 6/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 12-14. §-a  az alábbiak szerint szabályozza.

Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlant a megfelelő házszámtáblával ellátni, és a  karbantartásáról a saját költségén gondoskodni. A tábla kihelyezését a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 30 naptári napon belül, a szükséges cserét a hiány vagy megrongálódás észlelésétől számított 15 naptári napon belül a tulajdonos köteles elvégezni.

A házszámtáblát a házzal szemben állva, közterületről, illetve a magánútról jól látható helyen, a házfalra vagy a közterülettel határos kerítésre kell elhelyezni.

 A házszámtáblán a ház számozásán kívül a közterület neve is szerepelhet, más szót vagy szöveget szerepeltetni tilos. A házszámozás tábláján a közterület elnevezése nem térhet el az önkormányzat határozatában szereplő névtől.

A nem valóságos állapotnak megfelelő, hiányzó, vagy nem a megfelelő módon kifüggesztett házszámtáblák pótlására, lecserélésére a jegyző a tulajdonost kötelezheti.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a házszámtábla kihelyezése nemcsak kötelezettség, hanem mindenki felelőssége is, mert ezzel segíthetik többek között az Országos Mentőszolgálat, a Tűzoltóság, a Rendőrség, a Magyar Posta munkáját.

Bízom benne, hogy a felhívásnak eleget tesznek és nem kell intézkedni a fenti szabályok figyelmen kívül hagyása miatt a kötelezés elrendelése érdekében!

                       

Csákvár, 2022. december 13.

 

                                                                                                          Kertészné dr. Tuska Tünde sk.

                                                                                                                        jegyző


Egyéb modul

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Egyéb modul

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.