Tájákoztatás (helyi iparűzési adó)

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom a Tisztelt adózókat, hogy a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján az adózó a 2023. január 1. napjától esedékes helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

Gánt Község Önkormányzata részére megnyitott számla adatai:

Önkormányzat neve: Gánt Község Önkormányzata

Számla száma: 10029008-00000445-02120013

Számla IBAN száma: HU75 1002 9008 0000 0445 0212 0013

Felhívom figyelmüket, hogy deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az Önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB.

SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított forintösszeget utalja át az önkormányzat pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének a napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz ilyen jellegű teljesítés esetén, célszerű az utalást a határidő lejárta előtt néhány nappal hamarabb indítani.

 

Csákvár, 2023. január 9.

 

                                                                                                          Kertészné dr. Tuska Tünde sk.

                                                                                                                        jegyző


Egyéb modul

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Egyéb modul

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.