Lakossági felhívás - ügyintézés

Lakossági felhívás

Az utóbbi időben különböző fórumokon érkezett bejelentésekkel, ügyindításokkal kapcsolatos helyes eljárásrendről szeretném tájékoztatni Önöket és kérem közreműködésüket!

Magánszemélyek postai úton írásban vagy személyesen ügyfélfogadási időben, továbbá az e-önkormányzat felületét használva elektronikus úton tehetnek bejelentést vagy kezdeményezhetnek ügyintézést a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalnál.

Az egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, költségvetési szervek, köztestületek és azok jogi képviselői az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben 9. § (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettek, így az általuk továbbított dokumentumok, kérelmek, űrlapok, kizárólag az e-önkormányzat felületén nyújthatók be.

Az elmúlt időszakban egyre több alkalommal jelentett problémát, hogy akár magánszemélyektől, akár a gazdasági élet szereplőitől email-ben érkeztek bejelentések, kérelmek. Ezeket a beadványokat a Hivatalnak nem áll módjában elbírálni, mert a hivatalos elérhetőség jogszabályi kritériumai az email esetében nem érvényesülnek. Ez utóbbi esetekben minden alkalommal válasz email-ben tájékoztatást kap az érintett a benyújtás helyes módjáról.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, amennyiben nem szeretnék a panaszolt személy előtt személyazonosságukat felfedni, úgy lehetőségük van adataik zártan történő kezelését kérni.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét!

                          

Csákvár, 2023. június 29.

 

                                                                                                                         Nagyné Kalauz Diána

                                                                                                                    igazgatási irodavezető