Álláshirdetés (ÁMK főigazgató)

Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

Vértesboglár Általános Művelődési Központ

ÁMK Főigazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

Az intézmény – óvoda és művelődési ház - törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai és kulturális munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, vezetői jogok gyakorlása a vonatkozó jogszabályok és szakmai előírások, valamint fenntartói döntések szerint.

 

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

 

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

 

Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

 

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozott idő – 5 évre szóló vezetői megbízás, teljes munkaidő (heti 40 óra),

 

Munkavégzés helye:

Vértesboglár, Alkotmány utca 1.

 

Álláshirdető szervezet bemutatása: Az intézmény két telephelyen működik, egy 2 csoportos óvodával és egy művelődési ház-könyvtárral

 

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

 

Elvárt végzettség/képesítés:

 1. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, főiskola, Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

 

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 3

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 1

 

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • évi LII. törvény 73-75. §-a valamint a 102. § (2) bek. g) pontja szerint Óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 3 év szakmai gyakorlat
 • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)

Vezetői funkciók ellátása (vezetői)

Cél- és feladat-orientáltság (vezetői)

Kreativitás, innováció (vezetői)

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • vezetői program
 • a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagba történő betekintésről

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 31.

 

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének címére történő megküldésével (8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3.). Kérjük a borítékra feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot, valamint a beosztás megnevezését: „ÁMK Főigazgató”. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sztányi István polgármester nyújt, a 06/20/9238-510 -es telefonszámon.

 

A pályázat elbírálásának módja: A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. május 31.

 

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024. augusztus 16.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.vertesboglar.hu, www.csakvar.hu, www.gantfalu.hu,  kozszolgallas.ksz.gov.hu