Lakossági felhívás házszámok kihelyezésére

Felhívom azon ingatlantulajdonosok figyelmét, akik még nem tettek eleget házszámtábla kihelyezési kötelezettségüknek,

hogy a tulajdonukban, illetve használatukban lévő lakóházas ingatlanok utcafronti épületrészén vagy a kerítésre a házszám jelzésére szolgáló táblákat szíveskedjenek haladéktalanul  felhelyezni!

Házszámtábla kihelyezésének szabályai a 6/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet alapján:

12.§ A házszámtáblát a házzal szemben állva, közterületről, illetve a magánútról jól látható helyen, a házfalra vagy az utcai kerítésre kell elhelyezni.

13.§ (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a megfelelő házszámtáblával ellátni, és a karbantartásáról a saját költségén gondoskodni. A tábla kihelyezését a használatbavételi engedély jogerőre való emelkedését követő 30 naptári napon belül, a szükséges cserét a hiány vagy megrongálódás észlelésétől számított 15 naptári napon belül a tulajdonos köteles elvégezni.

(2) A házszámtáblán a ház számozásán kívül a közterület neve is szerepelhet, más szót vagy szöveget szerepeltetni tilos. A házszámozás tábláján a közterület elnevezése nem térhet el az önkormányzat határozatában szereplő névtől.

14.§ (1) A nem valóságos állapotnak megfelelő, hiányzó, vagy nem a megfelelő módon (12.§. szerint) kifüggesztett házszámtáblák pótlására, lecserélésére a jegyző a tulajdonost kötelezheti, terhére elrendelheti, a tulajdonos az ingatlanán a házszám tábla csere munkálatait tűrni köteles.

(2) Az elhelyezett házszámtábla megrongálása, beszennyezése, számozásának megváltoztatása vagy olvashatatlanná tétele, illetőleg eltávolítása – karbantartás, csere kivételével – tilos.

A házszámtábla felhelyezésével elősegítik az Országos Mentő Szolgálat, a Tűzoltóság, a Rendőrség és a Magyar Posta munkáját is.

Bízom abban, hogy hatósági kötelezés elrendeléséről nem kell intézkedni a fenti szabályok figyelmen kívül hagyása miatt!

                   

Csákvár, 2021. november 19.

                                                                                                                       
Kiss Jolán sk.
címzetes főjegyző
 
 
 

A Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Lakossági tájékoztatása