Hirdetmény

HIRDETMÉNY

 

 

Gánt Község helyi építési szabályzatról szóló 9/2005. (VII. 15.) önkormányzati rendelet

Gánt belterület 9/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó módosítása

PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK LEZÁRÁSÁRÓL

 

 

TISZTELT PARTNERÜNK!

(lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek)

 

Gánt Község Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 42.§-ban foglalt tárgyalásos eljárás szabályai szerint folytatja le a helyi építési szabályzatról szóló 9/2005. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosítását. A rendezés alá vont területet a Képviselő-testület a 96/2021. (X.11.) határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

A Korm. rendelet 42.§ (1) bekezdése és a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképi-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 15/2017 (VI.30.) önkormányzati rendelet alapján a Gánt Község helyi építési szabályzatról szóló 9/2005. (VII. 15.) önkormányzati rendelet  Gánt belterület 9/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó módosítása partnerségi véleményezésének lezárásáról szóló 59/2022. (IV.7.) Kt. döntést jelen hirdetménnyel közzé teszem.

 

HATÁROZAT

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

 

Gánt, 2022. május 3.

                                                                                                                                      

 

                                                                                                                        Krausz János sk.

                                                                                                                           polgármester