Hirdetmény

HIRDETMÉNY

 

 

Gánt Község helyi építési szabályzatról szóló 9/2005. (VII. 15.) önkormányzati rendelet

Gánt belterület 9/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó módosítása

PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK LEZÁRÁSÁRÓL

 

 

TISZTELT PARTNERÜNK!

(lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek)

 

Gánt Község Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 42.§-ban foglalt tárgyalásos eljárás szabályai szerint folytatja le a helyi építési szabályzatról szóló 9/2005. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosítását. A rendezés alá vont területet a Képviselő-testület a 96/2021. (X.11.) határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

A Korm. rendelet 42.§ (1) bekezdése és a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképi-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 15/2017 (VI.30.) önkormányzati rendelet alapján a Gánt Község helyi építési szabályzatról szóló 9/2005. (VII. 15.) önkormányzati rendelet  Gánt belterület 9/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó módosítása partnerségi véleményezésének lezárásáról szóló 59/2022. (IV.7.) Kt. döntést jelen hirdetménnyel közzé teszem.

 

HATÁROZAT

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

 

Gánt, 2022. május 3.

                                                                                                                                      

 

                                                                                                                        Krausz János sk.

                                                                                                                           polgármester


Egyéb modul

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Egyéb modul

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.