Álláslehetőség (nemzetiségi tanító)

Székesfehérvári Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola Gánti Tagiskolája

nemzetiségi tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8082 Gánt, Béke tér 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Német nemzetiségi órák megtartása és a tanítói munkakörhöz kapcsolódó feladatok elvégzése, tanórák valamint napközis és egyéb foglalkozások előkészítése és megtartása alsó évfolyamos tanulók számára.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, német nemzetiségi tanítói végzettség,
  •       magyar állampolgárság,
  •       cselekvőképesség,
  •       90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (sikeres pályázat esetén),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       Azonos munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
  •       a pályázó szakmai önéletrajza,
  •       a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 29. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-22-877-102 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Esterházy Móric Nyelvo. Ném. Nemz. Ált. Isk. 8083 Csákvár , Szabadság tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/072/HR2039-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: nemzetiségi tanító.

vagy

  •       Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. augusztus 2.