Gazdálkodási adatok

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Adat megnevezése Adat  Előzmény
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

 133_2022. (X. 20.) Gánt Község Önkormányzata 2021-2022. évi belső ellenőrzési jelentéséről.pdf

 

139_2023. (VII. 24.) Gánt Község Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési jelentéséről.pdf

 

156_2022. (XI. 14.) az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervéről.pdf

 
 

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Adat megnevezése Adat  Előzmény
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai  jelenleg nem releváns  
 

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Adat megnevezése Adat  Előzmény
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai    
 

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

Adat megnevezése Adat  Előzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk    
 

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

Adat megnevezése Adat  Előzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Ügyiratforgalom  
 

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

Adat megnevezése Adat  Előzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései Költségvetés  
 

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

Adat megnevezése Adat  Előzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolóiBeszámolónként.  nem releváns  
 

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

Adat megnevezése Adat  Előzmény
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói Zárszámadás  
 

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

Adat megnevezése Adat  Előzmény
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok    
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege    
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve    
 

II. Közzétételi egység: Támogatások

Adat megnevezése Adat  Előzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

67_2023. (III. 27.) a MEDICOPTER Alapítvány kérelméről

74_2023. (IV. 24.) a Vértesi Tömegsport Közhasznú Egyesület pályázati támogatásáról

75_2023. (IV. 24.) Vértes Meteor Természetbarát Sport Egyesület pályázati támogatásáról

76_2023. (IV. 24.) Vérteskozma és Környéke Községvédő Egyesület pályázati támogatásáról

77_2023. (IV. 24.) Szép Jelen Alapítvány Közhasznú Szervezet pályázati támogatásáról

78_2023. (IV. 24.) Csákvári Polgárőrség pályázati támogatásáról

79_2023. (IV. 24.) Csákvári Tűzoltó Egyesület pályázati támogatásáról

 
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja  A tartalom az 1. pontban található  
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege  A tartalom az 1. pontban található  
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye  A tartalom az 1. pontban található  
 

III. Közzétételi egység: Szerződések

Adat megnevezése Adat  Előzmény
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
   
 

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

Adat megnevezése Adat  Előzmény
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)  nem releváns  
 

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

Adat megnevezése Adat  Előzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei    
 

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

Adat megnevezése Adat  Előzmény
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések    
 

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

Adat megnevezése Adat  Előzmény
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

 https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/hirdetmenyek

 

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses