Magyar Falu Program

Magyar Falu Program      

 

 MFP-ÖTIF/2022 kódszámú

„Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című alprogram pályázatának rövid összefoglalója

Kedvezményezett neve: Gánt Község Önkormányzata

Projekt címe: Gánti ravatalozó felújítása 2. ütem

Szerződött támogatás összege: 14.999.999,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Gánt Község Önkormányzata támogatást nyert a Magyar Falu Program keretében az Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése című alprogram keretében az önkormányzat tulajdonában lévő ravatalozójának külső felújítására, a ravatal épületéhez közvetlenül kapcsolódó urnafal kialakítására.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

A projektazonosító száma: 3346305925

 

 

MFP-TFB/20201 kódszámú

„Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” című alprogram pályázatának rövid összefoglalója

Kedvezményezett neve: Gánt Község Önkormányzata

Projekt címe: Új falugondnoki szolgálathoz buszbeszerzés Gánt településen

Szerződött támogatás összege: 14 996 769 ,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A településen a falugondnoki szolgálat létrehozása a településen élők rászorultsága illetve a szolgáltatások elérhetővé tétele végett időszerű. A falugondnoki szolgálat célja a lakott helyek intézményhiányából és a közösségi közlekedés nehézségéből eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni és közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.  Jelen pályázat keretében beszerzésre kerül egy Opel Zafira típusú kisbusz.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.07.31.

A projektazonosító száma: 3289305437

 

 

MFP-KOEB/2021 kódszámú

„Kommunális eszköz beszerzése” című alprogram pályázatának rövid összefoglalója

Kedvezményezett neve: Gánt Község Önkormányzata

Projekt címe: Belterületi utak, közterületek kezelését, karbantartatását szolgáló eszközök beszerzése Gánton

Szerződött támogatás összege: 3 926 710,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés révén a település a közterületek karbantartását komplex módón eltudja végezni minden évszakban. A beszerzésnek köszönhetően javul a településkép rendezettsége, a munkaszervezés hatékonysága, csökken a munkaidő-igényes munkavégzés. A fejlesztés továbbá hozzájárul a belterületi közterületek megfelelő karbantartásához, a közparkok, járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.08.01.

A projektazonosító száma: 3289105411

 

 

 

MFP-FVT /2020 kódszámú

„Temetői infrastruktúra fejlesztése” című alprogram pályázatának rövid összefoglalója

Kedvezményezett neve: Gánt Község Önkormányzata

Projekt címe: Ravatalozó és kerítés felújítása Gánton

Szerződött támogatás összege: 9 582 802 ,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Az önkormányzati tulajdonban lévő temetőjének ravatalozója nagyon rossz állapotban van, éppen ezért szükségessé vált annak külső és belső felújítása. A vadak közelsége és bejárása a temető területére a kerítés felújítását indokolja. A pályázaton elnyert összeg ennek megvalósítására kerül felhasználásra.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.06.30.

A projektazonosító száma: 3113527385

 

 

 

MFP-UHK /2021 kódszámú

„Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című alprogram pályázatának rövid összefoglalója

Kedvezményezett neve: Gánt Község Önkormányzata

Projekt címe: Gánt Béke tér útburkolatának felújítása

 Szerződött támogatás összege: 12 499 219, - Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztéssel érintett Béke tér Gánt Község belterületi útja, 100%-ban önkormányzati tulajdonú, mely a település frekventált részén helyezkedik el. Innen érhető el többek között a turistaház, és a játszótér is. A felújítás hozzájárul a település közlekedési infrastruktúrájának fejlesztéséhez, ezáltal a településkép, az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javításához, megkönnyíti az ingázók mindennapjait.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.10.31.

A projektazonosító száma: 3280670310