Széchenyi Terv Plusz

 

Kedvezményezett neve: Gánt Község Önkormányzata

A fejlesztés tárgya, célja: Élhető település kialakítása Gánton

A szerződött támogatás összege: 86 628 738 Ft

A projekt tartalmának bemutatása:

Az „Élhető település kialakítása Gánton” című projekt fő célja a helyi infrastruktúra-fejlesztése, elsősorban belterületi zöldinfrastruktúra, közösségi- és közlekedés infrastruktúra fejlesztésének megvalósítása a településen, mely magában foglalja a településközpont szabadtereinek revitalizációját, mint a Béke tér fejlesztését; játszótér kialakítását; zöldterületek/zöldfelületek megújítását különböző akcióterületeken; Gánti-forrás komplex környezetmegújítását, valamint utasváró kialakítását, Látogatóközpont területének rendezését. A projekt illeszkedik a felhívás céljaihoz, hiszen annak célja integrált módon támogatni olyan infrastruktúra-fejlesztéseket, melyek a TOP Plusz gazdaságfejlesztési céljaihoz és a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben maradásához járulnak hozzá, egyúttal a települések általános környezeti állapotát is javítják. A projekt keretében egy komplex fejlesztést - egymást erősítő tevékenységeket, három főtevékenység megjelölésével kívánunk megvalósítani.

A tervezett fejlesztések mind gazdasági, mind környezeti és társadalmi, lakossági igényeken, helyzetelemzésen és igényfelmérésen alapszanak. A pályázatban tervezett tevékenységek meghatározásakor az alábbi fő tervezési szempontokat alkalmaztuk, mint a tevékenységek a helyi igényeknek megfelelően kerüljenek kialakításra, a pályázat tartalma valódi szükséglet kielégítésére épüljön, a tevékenységek a lakosság minél szélesebb elérését tegyék lehetővé, a pályázati tartalom a felhívással minden tekintetben összhangot mutasson. A tervezett fejlesztések több akcióterületet, különböző színtereket érintenek, melyek a felhívási célok, a helyzetelemzés és az igényfelmérés figyelembevételével kerültek kijelölésre. Ezek alapján több célcsoportot határoztunk meg a tevékenységek megvalósulásának tartalma és elhelyezkedése függvényében: helyi lakosság, melynek nagysága: 795 fő, valamint a Gánt és a Múzeum, Látogatóközpont vendégei, látogatói. A pályázati tevékenységek tekintetében alapvető elvárás az esélyegyenlőség érvényesülése, az egyenlő lehetőség biztosítása a célcsoport minden tagja számára a pályázati fejlesztés eredményeinek elérésére, mindenféle hátrányos megkülönböztetés nélkül.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.04.30.

A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-FE1-2022-00025